tiistai 10. toukokuuta 2011

Perussuomalaiset eläinsuojelulakia vastaan

Mailiini kilahti huolestuttava uutinen:

"Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n ja Wild Lynx ry:n yhteistiedote

 9.5.2011

 Vaarassa ovat sudet ja muut suurpedot sekä riistaeläimet

Perussuomalaisten vaaliohjelma hyökkää rajusti eläimiä vastaan

 Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry ja Wild Lynx ry ovat huolestuneita tulevan hallituspohjan vaikutuksesta eläinten asemaan. Perussuomalaisten osallistuminen hallitukseen ei tiedä hyvää eläimille. Suurinta huolta aiheuttaa perussuomalaisten vaaliohjelma, jossa kannatetaan muun muassa metsästystä ja turkistarhausta, riistan ja petojen kaatolupien päätäntävalta halutaan siirtää paikalliseksi ja porotaloudelle ajetaan vapauksia, samoin katiskalla kalastukselle.

Vaaliohjelmasta löytyvät muun muassa seuraavat sloganit: “Subsidiariteetti on susi – susi on subsidiariteettikysymys”, “Eläimiä on suojeltava eläinsuojelijoilta ja luontoa luonnonsuojelijoilta” ja “Liito-oravia on enemmän kuin tamperelaisia”.

– Perussuomalaisten vaaliohjelma on raju hyökkäys eläimiä ja luonnon monimuotoisuutta vastaan. Jos perussuomalaiset saavat päättää, niin uhanalaiset lajit uhkaavat kuolla Suomesta sukupuuttoon. Puolue haluaa, että esimerkiksi susiongelmista ja susien kaatoluvista olisi voitava päättää subsidiariteetti- eli läheisyysperiaatteen mukaan paikallistasolla alueilla, joilla susia liikkuu. Suomen susikanta on romahtanut nykyiseen 135–145 yksilöön kuitenkin juuri susien ydinalueilla rehottavan petovihan ja salametsästyksen takia. Suomella on myös kansainvälinen vastuu suojella susikantaansa, ja tämän takia suden kaatolupia tulisi jakaa maassamme EU:n luontodirektiivin mukaisesti eli erittäin tiukoin perustein, HESY ry:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen ja Wild Lynx ry:n puheenjohtaja Jaana Julin sanovat.

Perussuomalaisten vaaliohjelmassa vaaditaan vapauksia myös porotaloudelle, jota liian tiukka eläinsuojelulaki ei saisi rajoittaa. Samaan hengenvetoon porotaloutta uhkaavia petoja olisi voitava hävittää ja riistan ja suurpetojen kaatoluvat olisi voitava päättää paikallisesti Brysselin ja Helsingin ohjeita kuulematta. Petopolitiikkaan halutaan saada näin ”tolkkua”.


– Tolkkua pitäisi pikemminkin saada porotalouteen, joka on väärillä urilla. Alaa markkinoidaan luonnollisena taloutena, mutta Lapin porolaitumet ovat lähes jäkälättömät ja kasvavat heinää, koska poronhoitoalueiden nykyiset poromäärät ovat valtavia luonnon kantokykyyn nähden. En näe oikeana sitäkään, että porotalouden vuoksi puolet Suomesta pitää rauhoittaa suurpedoilta, Julin selventää.

 Perussuomalaisten vaaliohjelman hämmästyttävimpiä toteamuksia on turkistuotannon mainitseminen eläinperäisen jätteen kierrättäjäksi. Väite on nurinkurinen, sillä juuri eläinperäisen jätteen eli turkiseläinten rehun valmistaminen ja kuljetukset aiheuttavat elinkeinon energiakulutuksesta suurimman osan. Turkistarhaus kuormittaa muullakin tavoin ympäristöä: tarhaeläinten jätökset saastuttavat vesistöjä ja pilaavat maaperää ja pohjavesiä.

 Perussuomalaisten vaaliohjelma ei lupaa hyvää eläinsuojelulain kokonaisuudistukselle, joka on tarkoitus aloittaa seuraavalla hallituskaudella. Ei siitäkään huolimatta, vaikka puolueen vaaliohjelmassa kotieläintilojen koolle halutaan asettaa maksimirajat. Eläinten elinoloille huononnuksia enteilee jo perussuomalaisten vaatimus ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön sulattamisesta yhteiseksi luonnonvaraministeriöksi. Eläinsuojelijat ovat jo pitkään halunneet siirtää eläinsuojeluvalvonnan ympäristöministeriölle, koska maa- ja metsätalousministeriö ei ole kaksoisroolinsa takia oikea taho valvomaan eläinsuojelusäädösten noudattamista.

 – Nyt ollaan tilanteessa, jossa saman tahon pitäisi ajaa sekä maataloustuottajien että eläinten etua. Ympäristöministeriöllä ei ole tällaista ristiriitaista tehtävänkuvaa, sen sijaan sillä on kokemusta taloudellisten etujen ja suojeluarvojen yhdistämisestä. Suomeen on perustettava myös eläinasiavaltuutetun virka. Eläinasiavaltuutettu ajaisi eläinten oikeuksia ja huolehtisi eläinten etujen huomioonottamisesta niin hallinnossa ja lainsäädännössä kuin yhteiskuntapolitiikassakin, Luukkainen summaa.


Lisätietoja:

HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry

Hannele Luukkainen, puheenjohtaja p. 040 547 7770,
hannele.luukkainen@clarinet.fi


Erja Veivo, tiedottaja p. 040 577 4733,
erja.veivo@hesy.fi


WILD LYNX ry

Jaana Julin, puheenjohtaja 050 541 1912,
jaana.julin@gmail.com"


Okei... Kuulostaa tosi pahalta. Oliko nyt viisasta antaa persujen levittäytyä sienirihmaston lailla eduskuntaan? On pöyristyttävää, että perussuomalaiset haluavat tyrmätä eläin- ja luonnonsuojelunkin. Esimerkiksi susi ja karhu eivät ole sataan vuoteen tappaneet ihmisiä (Tiede-lehti). Itse näkisin asian niin, että perussuomalaisten kantaa olisi vähennettävä, jotta luonnon kantokyky ja ihmisten elämä helpottuisi.

Suojellaan luontoa ja tervettä järkeä perussuomalaisilta!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti